Sunday, June 22, 2008

Tyhoon Frank

This typhoon sure knows how to ruin all my plans this weekend. Though yesterday hindi pa masyadong malakas ang ulan at hangin but early this morning you can really tell that there's a typhoon by the sound and impact of strong winds and heavy rain. I was not able to sleep well sa sobrang takot sa bagyo. May phobia na kasi ako sa bagyo, way back 1995 with bagyong rosing natanggal ang bubong namin, buti na umaga kaya hindi kami nasaktan (our 2nd floor partially collapsed and on the side on my room).

GOD is with us. Buti na lang!

No comments: